Handelsbetingelser

Generelle Handelsbetingelser.

Parterne i aftalen er YouTube Akademiet (virksomheden Obling Media) og Kunden

Youtube Akademiet forholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse handelsbetingelser. hvis ændringen er af væsentlig karakter vil YouTube Akademiet bestræbe sig på at informere herom mindst 15 dage inden de nye vilkår træder i kraft. 

Enhver ydelse fra Youtube Akademiet til kunden sker i henhold til nedenstående handelsbetingelser.

Indhold

Aftalen omfatter følgenede:

- Online video kursus
- Live Q&A (1-1 Sparring)
- Medlemskab i Facebook gruppe
- Adgang til ovenstående tre punkter, så længe kurset udbydes.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer

Priser, Betaling og Levering.

Prisen er præsenteret i Danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er eksplicit nævnt. 

Youtube Akademiet forholder sig retten til at ændre produktets pris, med minimum 1 månedsvarsel til kunderne. 

Betaling kan ske via en engangs kortbetaling eller via ratebetaling. 
Betalingen for Youtube akademiets Mentorforløb skal ske, via kortbetaling, forud for levering.

Ved oprettelse af ratebetaling gælder følgende:

- Ratebetalingen kan maksimalt opdeles i 6 rater, fordelt over de efterfølgende 6 måneder fra bestillingdatoen.
- Der skal forekomme en engangs kortbetaling af første rate, ved første online onboarding møde af kunden.
- Restbeløbet afbetales over den aftalte tid og med aftalt beløb, med 1 måneds interval.

Ved manglende rettidigt betaling har YouTube Akademiet ret til at suspendere ydelsen af mentorforløbet indtil betaling er modtaget.

Levering af Youtube Akademiets ydelser sker på et onboarding kald, hvor kunden får adgang til online forløbet, facebook gruppen og får vist hvordan de kommer i kontakt med Jacob.  

Ved køb af YouTube Akademiets mentor forløb, vil kunden have adgang til den fulde service, så længe forløbet eksisterer, og minimum 1 år fra første betaling.

Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Youtube Akademiet kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

ophør af aftale

Hvis en af parterne ønsker at ophæve aftalen før udløb af den aftalte periode, skal dette ske skriftligt med accept fra begge parter.  

Reklamations og fortrydelsesret

Som erhvervskunde og privatkunde er der ingen fortrydelsesret på køb af YouTube Akademiets online mentorforløb, eller andre online produkter.

Data behandling

Youtube Akademiet forpligter sig til at behandle al information, der gives under deltagelse i Mentorforløbet fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Kunden forpligter sig til at holde al information, der modtages under coachingforløbet, fortrolig og må ikke videregive denne til tredjepart uden Youtube Akademiets skriftlige tilladelse.

Cookies
På Youtube akademiets hjemmeside anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget mere brugervenligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer.

Ansvarsfraskrivelse

Kunden er selv ansvarlig for at træffe de beslutninger, der tages under mentorforløbet, og for eventuelle konsekvenser af disse beslutninger. YouTube Akademiet yder rådgivning og støtte til kunden, men påtager sig intet ansvar for eventuelle negative konsekvenser af kundernes beslutninger.

Kunden er selv ansvarlig for lovligheden af produkternes indhold og udformning i både offentligretlig, erhverve og privatretlig henseende. Der understreges at Youtube Akademiet ikke af egen drift tager stilling til lovligheden om kundernes indhold og om det lever op til YouTubes Terms of service. 

Youtube Akademiet kan ikke drages til ansvar for andet, end i forbindelse af salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.
Obling Media (CVR: 41589450) - Ellegårdvej 36, 6400 Sønderborg
Copyright 2022 - Obling Media - All Rights Reserved